Plaatsbeschrijving

 

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde en tegensprekelijke omschrijving van de toestand van een pand.  

 

Die plaatsbeschrijving kan u heel wat problemen besparen. Deze is bovendien wettelijk verplicht bij intrede en uittrede van een pand in geval van verhuring.

 

Plaatsbeschrijving van een pand kan bij discussie gebruikt worden als een tegensprekelijk document die kan leiden tot een begroting van eventuele geleden schade.

 

 

Plaatsbeschrijvingen worden voornamelijk opgemaakt in het kader van:

 

- Verhuring (bij in- en uittrede)

- Bij aanvang van bouwwerken in uw pand of in aanpalende gebouwen, of straat

- Verkoop

 

Waarom dit nodig kan zijn in bovenvermelde gevallen kan u hieronder lezen.

 

 

 

 

 

Bij verhuring

 

Bij in- en uittrede van een pand is het wettelijk verplicht een plaatsbeschrijving op te maken.

 

Dit zorgt er tevens ook voor dat de huurder en verhuurder extra beschermd wordt.

Bij schade kan er aan de hand van de plaatsbeschrijving aangegeven worden wanneer de schade aangericht is.

Aanvang van bouwwerken

 

Bij grote bouwprojecten worden er voor de aanvang van de werken plaatsbeschrijvingen opgemaakt van de in de nabijgelegen panden, straten,...

 

Dit zorgt er voor dat er een duidelijk beeld kan gevormd worden van de schadegrootte bij klachten van omwonenden (betreft schade aan hun gebouw) door de werkzaamheden.

 

Dit heeft het voordeel dat er bij klachten kan aangetoond worden wat er veroorzaakt werd door de werkzaamhedenen zo een duidelijk beeld gevormd wordt van de grootorde van de schade.

 

Verkoop

 

U verkoopt uw pand, en wil geen discussie hebben met de toekomstige eigenaars over wat er mee met het huis verkocht wordt en wat niet? Of om latere discussies over hoe de kwalitatieve toestand waarin het pand verkocht wordt te vermijden? 

Dan raden wij u graag aan een plaatsbeschrijving te laten opmaken van uw pand die bijgevoegd wordt bij de onderhandse akte.

© 2015 Hanne Verbrugge | info@hanneverbrugge.be  |   tel: 0495 72 62 60

  • Facebook Clean